Privacy, regels, rechten en maatregelen
HabMoon Help 1. Gebruik van de website
1.1 Iedereen heeft toestemming om gebruik te maken van de Website, mits je de regels naleeft.
1.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten (mobiele kosten, internetkosten etc.) die het bezoeken van de Website op kunnen leveren.
1.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten die gemaakt worden bij het doen van aankopen (tevens zonder toestemming).
1.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten die gemaakt worden bij het bellen naar ons informatienummer.
1.5 Voor sommige onderdelen op de Website moet je geregistreerd zijn om deze te kunnen bezoeken of aan deze onderdelen mee te kunnen doen. Voor het registreren dien je enkele persoonlijke gegevens in te vullen, zoals een gewenste inlogcombinatie en jouw e-mailadres. Het inloggen gebeurt met dezelfde gegevens als welke je hebt ingevuld bij het registreren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het goed gebruiken van deze gegevens en voor het veilig bewaren van de gegevens, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw persoonlijke onderdelen van de Website.
1.6 Het beeldmateriaal dat op de Website gebruikt wordt is oorspronkelijk afkomstig van Habbo Hotel/Sulake (hierna samengevoegd “Sulake”) en alle rechten liggen bij hun. Echter is niet al het beeldmateriaal oorspronkelijk van Sulake, zo kunnen wij hebben verder geborduurd op hun beeldmateriaal, beeldmateriaal hebben gewijzigd of gelijkend beeldmateriaal hebben ontworpen. Het overnemen van content (hier valt alles onder, zowel beeldmateriaal, tekst, ontwerp etc.) is hierdoor alsnog verboden. Voor het gebruiken van content wat oorspronkelijk van de Website afkomstig is, dien je toestemming te hebben.
1.7 Contact opnemen met de beheerder van de Website, kan worden gedaan door de Helptool te gebruiken op de Website. Er is ook een mogelijkheid om contact op te nemen met een Moderator, dit is echter alleen mogelijk wanneer je bent ingelogd in het Hotel.
1.8 Je verleent ons alle rechten om jouw geplaatste gebruikerscontent te veranderen, te verwijderen, te vertalen of elders te gebruiken. Ook geef je andere bevoegde gebruikers een niet-exclusieve licentie om zich via de Website toegang te verschaffen tot jouw Gebruikerscontent.
1.9 De diensten die wij aanbieden zijn op vrijwillige basis aangeboden en zijn op vrijwillige basis te gebruiken.

2. Privacy
2.1 Door gebruik van de Website geef je toestemming aan ons om jouw persoonlijke gegevens te bekijken en te verwerken.
2.2 Persoonlijke gegevens op de Website zijn alle gegevens die jij via de website aan ons doorgeeft en die het systeem van jou verwacht te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die je indirect doorgeeft (zoals het bezoeken van de website) en gegevens die je direct doorgeeft (zoals het invullen van een formulier).
2.3 Persoonlijke instellingen en voorkeuren kunnen door ons worden opgeslagen via “Cookies”. Een cookie is een klein bestandje dat wordt opgeslagen op je computer, maar dat bestandje is verder niet schadelijk. Cookies kunnen worden opgeslagen voor een bepaalde tijd (van heel kort tot heel lang), op de Website komen verschillende tijden Cookies voor.
2.4 Persoonlijke gegevens en instellingen worden alleen gebruikt om jou toegang tot jouw persoonlijke onderdelen te geven en om deze aan jouw persoonlijke voorkeuren aan te passen. Jouw gegevens zullen dus niet aan derden worden gegeven of verkocht, mits dit anders op de website is aangegeven.
2.5 Vanwege de veiligheid is het noodzakelijk dat een aantal mensen de Website in de gaten houdt en deze mensen kunnen daardoor ook een aantal persoonlijke gegevens inkijken. Deze gegevens kunnen eventueel worden aangepast, gebruikt of verwijderd worden. Gegevens die niet voor deze mensen in te kijken zijn, zijn primaire persoonlijke gegevens, waaronder jouw inloggegevens (wachtwoord en e-mailadres).
2.6 Het kan zijn dat er content van andere websites op de Website te vinden is. Het gaat hier dan om reclame en plugins van sociale media. HabMoon beheert deze content niet en is hier daardoor niet voor aansprakelijk.

3. Regels
3.1 De regels vermeld in document gelden overal op de Website.
3.2 Mensen die de veiligheid op de Website bewaren, hebben de exclusieve toestemming om enkele regels te negeren. Deze voorwaarde staat enkel en alleen voor de bewaarders van veiligheid, anderen dienen zich aan alle regels te houden.
3.3 Je dient je aan de volgende regels te houden;
3.3.1 Het is verboden om aggresieve, seksuele (of seksueel getinte) of racistische content te plaatsen.
3.3.2 Het is verboden om ruzie uit te lokken, ruzie te maken, iemand lastig te vallen of (uit te) schelden.
3.3.3 Het is verboden om persoonlijke gegevens te vragen, af te dwingen of te stelen.
3.3.4 Het is verboden om te spammen en/of te flooden op welke manier dan ook.
3.3.5 Het is verboden om je voor te doen voor een medewerker van de Website of als een medewerker van Sulake als je dit niet bent.
3.3.6 Het is verboden om andere gebruikers aan te sporen om de regels te overtreden.
3.3.7 Het is verboden om onderwerpen op het forum omhoog te halen als deze niet meer actueel (kunnen) zijn.
3.3.8 Het is verboden om zonder toestemming van een ouder/verzorger aankopen te doen als je niet degene bent die de rekening betaald.
3.3.9 Het is verboden om een website te adverteren die niet in onze Linkpartnerlijst is opgenomen, tenzij je deze advertentie hebt gekocht in de daarvoor bestemde advertentie ruimte (zoals hiernaast).
3.3.10 Het is verboden om onderdelen van de Website te bezoeken, waar jij geen rechten voor hebt. Hierdoor is het dus ook verboden om in te breken.

4. Rechten
4.1 De Website heeft ten alle tijden het recht om de Website aan te passen of (gedeeltelijk) te sluiten. Wanneer de Algemene Voorwaarden of Regels worden gewijzigd, dien je deze alsnog na te leven. De Website heeft niet de verplichting jou op de hoogte te brengen van deze wijzigingen, daarom raden wij aan dit document regelmatig te raadplegen.
4.2 De Website heeft ten alle tijden het recht om (gebruikers)content aan te passen, te gebruiken, te verplaatsen of te verwijderen.
4.3 De Website heeft ten alle tijden het recht om jou de toegang tot de website te ontzeggen.

5. Maatregelen
5.1 Wanneer jij de regels niet naleeft heeft de Website alle recht om maatregelen te nemen. Deze maatregelen zullen per overtreding kunnen verschillen. Medewerkers met speciale rechten kunnen deze maatregelen treffen.
5.1.1 De Website heeft het recht jou een waarschuwing te sturen.
5.1.2 De Website heeft het recht jou een waarschuwing te sturen, waaraan een percentage is gekoppeld. Dit percentage wordt bij jouw huidige percentage gevoegd en bij 100% wordt de toegang tot jouw account ontzegd.
5.1.3 De Website heeft het recht de mogelijkheid om te reageren op de Website voor jou uit te schakelen.
5.1.4 De Website heeft het recht jouw IP de toegang tot de Website te ontzeggen voor een bepaalde tijd.
5.1.5 De Website heeft het recht de toegang tot jouw account te ontzeggen.